Proiecte

O viață în siguranță – Servicii pentru victime ale violenței domestice

Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă.

Rezumatul proiectului

Victimele violenței domestice în România nu sunt îndeajuns deservite de servicii sociale necesare și nu au suportul integrat esențial pentru trecerea la o viață fără violență, în care le sunt respectate drepturile. De asemenea, comunitatea are preconcepții și atitudini care nu respectă egalitatea de gen și care încurajează violența de gen. În plus, modul de funcționare al sistemului de suport oferit de entități publice și private pentru acest grup țintă nu este unitar și în unele cazuri este chiar ineficient.

Proiectul “O viață în siguranță – Servicii pentru victime ale violenței domestice” are ca obiectiv principal sprijinirea principiilor de drepturile omului și tratament egal, în special pentru victime ale violenței domestice, prin furnizarea serviciilor integrate sociale, psihologice, juridice și de adăpost pentru acestea, precum și îmbunătățirea metodelor de intervenție în colaborare cu parteneri instituționali și schimbări către o atitudine pozitivă prin campanii de informare și educare. Necesitatea proiectului rezidă din însăși nevoile grupului țintă avut în vedere – victimele violenței domestice din județ – capacitatea actuală de prestare a serviciilor către aceștia fiind insuficientă pentru cererea existentă de servicii integrate în ceea ce privește rezolvarea problemelor cu care se confruntă. Rezultatele așteptate ale proiectului sunt edificarea unei clădiri pentru centrul de recuperare, oferirea a 4 servicii sociale și de bază pentru 30 de persoane, din care cel puțin 12 vor beneficia de servicii de găzduire, 7 cazuri întreprinse în justiție privind drepturile omului și tratamentul egal, dezvoltarea a 12 parteneriate durabile, creșterea gradului de informare la 500 cetățeni, în 5 campanii de informare cu privire la drepturile omului și dezvoltarea organizațională a asociației, prin realizarea unei proceduri de management eficient și a unei campanii de strângere de fonduri.

Scopul proiectului

Scopul proiectul este de a crește gradul de conștientizare a cetățenilor cu privire la egalitatea de gen, violență bazată pe gen și drepturile omului, de a schimba atitudinea publică referitoare la acest subiect, de a contribui la îmbunătățirea procedurilor și a modului de intervenție, precum și de a oferi servicii integrate victimelor violenței domestice.

Proiectul vizează și creşterea capacităţii Asociației de a implementa acțiuni referitoare la drepturile omului, dezvoltarea organizațională.

 

Obiectivele proiectului

 • Promovarea și apărarea drepturilor omului prin îmbunătățirea procedurilor și a modului de intervenție pentru victimele violenței de gen, în cadrul celor 12 parteneriate dezvoltate cu entități publice și private, până la finalizarea proiectului;
 • Asigurarea de servicii integrate pentru 30 de victime ale violenței domestice, în cadrul unui centru de recuperare propriu, până la finalizarea implementării proiectului;
 • Creșterea nivelului de conștientizare și susținerea schimbărilor pozitive pentu subiectul egalității de gen și a violenței bazate pe gen, prin 5 campanii de informare, până la finalizarea implementării proiectului;
 • Creșterea capacității organizației de asigurare a sustenabilității și atingerii obiectivelor propuse, prin consolidarea capacității de fundraising și proceduri de management până la finalizarea proiectului.

Ținta proiectului

Promovarea și apărarea drepturilor omului prin îmbunătățirea procedurilor și a modului de intervenție pentru victimele violenței de gen, în cadrul parteneriatelor dezvoltate cu entități publice și private.

Asigurarea de servicii integrate pentru victime ale violenței domestice, în cadrul unui centru de recuperare propriu.

Creșterea nivelului de conștientizare și susținerea schimbărilor pozitive pentu subiectul egalității de gen și a violenței bazate pe gen, prin campanii de informare.

Beneficiarii proiectului
Grupul țintă al proiectul este format din 30 de victime ale violenței domestice, definite ca persoane care au suferit orice formă de violență, fie ea fizică, emoțională (psihică) sau sexuală, sau toate dintre acestea și care au nevoie de servicii specifice pentru a încheia situația de risc în care se găsesc și a reveni la o viață în care le sunt respectate drepturile. Grupul țintă va beneficia de serviciile oferite indiferent de vârstă, naționalitate, etnie, orientare religioasă, studii, etc. Dintre cele 30 de persoane care vor beneficia de cel puțin unul dintre servicii, și anume consiliere psihologică, găzduire, asistență socială, grup de suport și consiliere juridică, minim 12 persoane vor beneficia de serviciile de găzduire, pe o perioadă de maximum 90 de zile, iar în situații excepționale până la 180 de zile.Beneficiarii indirecți 12 instituții partenere, 500 persoane cu grad crescut de conștientizare aferent campaniilor de informare.

Serviciile prestate

 • Asistență socială;
 • Consiliere psihologică și grup de suport, pentru copii și adulți, în vederea depășirii consecințelor psihologice ale traumei. Consilierea copiilor în care se discută relațiile dintre ei, rezolvarea conflictelor, trăirile și sentimentele lor legate de experiențe de violențe, contribuind astfel la creșterea stabilității emoționale și depășirea consecințelor traumei;
 • Consiliere juridică;
 • Însoțire de către asistentul familial în locurile unde au nevoie de sprijin și siguranță (consultații medicale, interviuri la poliție sau organe ale justiției, întâlniri oficiale, interviuri pentru un loc de muncă, îndrumare spre cursuri de (re)-calificare);
 • Facilitățile necesare (spații, echipamente, personal) pentru asigurarea condițiilor de cazare și hrană;
 • Management de proiect, informare și comunicare;
 • Dezvoltarea de parteneriate cu entități publice și private în vederea promovării și apărării drepturilor omului;
 • Realizarea unui centru de recuperare pentru victimele violenței domestice;
 • Campanii pentru creșterea nivelului de conștientizare și susținerea schimbărilor pozitive.

Informații despre starea actuală a proiectului și noutăți:

 • Proiectul este în faza de implementare;
 • Ca evenimente ce au avut loc menționăm conferinţa “O viață în siguranță – Servicii pentru victime ale violenței domestice”, ce a avut loc în 6 Aprilie 2022 la Centrul de Cultură Urbană – Casino din Cluj, Parcul Central „Simion Bărnuțiu”;
 • Activităţile pe care le vom derula în cadrul Adăpostului includ, fără a se limita la acestea:
 • primirea şi adăpostirea în regim de urgenţă a victimelor violenţei domestice;
 • oferirea de asistenţă socială integrală şi continuă;
 • consiliere juridică gratuită;
 • psihoterapie şi acces la terapie psihiatrică;
 • organizare întruniri de grupuri terapeutice, de suport sau de susţinere reciprocă (self-help);
 • identificarea, stabilirea şi dezvoltarea de metode, tehnici şi instrumente de consiliere şi orientare, adaptate la nevoile particulare ale grupului ţintă vizat;
 • activităţi de consiliere şi orientare care permit o decizie informată a grupului ţintă vizat privind continuarea studiilor sau dobândirea unui loc de muncă;
 • organizarea de vizite de studiu/excursii tematice pentru grupul vizat, ca suport pentru consiliere;
 • înfiinţarea şi funcţionarea continuă a unei linii telefonice de serviciu la dispoziţia populaţiei în general, a grupurilor ţintă în special, care doresc să vorbească despre diferitele forme de violenţă domestică şi, de asemenea, a specialiştilor care doresc să se consulte în privinţa posibilităţilor de intervenţie şi asistenţă;
 • programe de prevenire a violenţei domestice;
 • campanii de informare a victimelor cu privire la drepturile pe care le deţin şi la modurile de exercitare a acestora, campanii de informare şi sensibilizare a opiniei publice faţă de consecinţele violenţei domestice;
 • promovarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, în acord cu bunele practici ale Uniunii Europene;
 • Facilitățile de găzduire vor fi funcționale în curând.

Proiectul este derulat de Asociația Atena Delphi și beneficiază de o finanțare în valoare de 223.683,00 euro, prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org

Informații despre Active Citizens Fund România sunt disponibile la www.activecitizensfund.ro

Ai nevoie de ajutor sau ai o întrebare?
Contactează-ne!