Despre proiect

Despre Proiect

Titlul proiectului: Meriţi să zâmbeşti din nou – Servicii integrate pentru victime ale violenţei domestice;

Solicitant: Asociaţia Atena Delphi;

Durata de implementare a proiectului: 14 luni;

Parteneri: Fundaţia Pulse Bulgaria;

Locaţie: Judeţul Cluj şi împrejurimi, regiunea de Nord-Vest, România;

Total buget proiect: 149.515,04 euro;

Finanţare nerambursabilă: 134.191,74 euro;

Contribuţia solicitantului şi a partenerului: 15.323,30 euro.

Proiectul “Meriţi să zâmbeşti din nou – Servicii integrate pentru victime ale violenţei domestice” propus de Asociaţia Atena Delphi în calitate de Solicitant are ca obiectiv principal dezvoltarea asociaţiei astfel incât aceasta să devină o structură sustenabilă de referinţă în ceea ce priveşte furnizarea serviciilor integrate sociale, psihologice, juridice şi de adăpost pentru victimele violenţei domestice din judeţul Cluj.

Proiectul adresează în mod direct problematica violenţei domestice, care există în contextul social ca şi subiect referitor la drepturile omului încă din 1948, chiar Declaraţia Universală a Drepturilor Omului prevăzând dreptul tuturor oamenilor (femei, barbaţi, copii) la viaţa fără violenţă. În momentul de faţă, violenţa domestică reprezintă o încălcare a drepturilor omului recunoscută ca atare de legile naţionale şi internaţionale.

Pentru a veni în sprijinul victimelor violenţei domestice este necesară punerea la dispoziţia acestora a unui pachet de servicii şi facilităţi care să cuprindă în mod necesar protecţie şi locuinţă pentru victime, femei si copiii lor, servicii de consiliere socială, psihologică, juridică şi de asemenea medicală şi psiho-terapeutică, ajutor pentru copii pentru înţelegerea violenţei la care au fost martori şi a separării părinţilor, personal calificat pentru a veghea toate nevoile femeilor şi copiiilor, ajutor în înaintarea cererilor oficiale, în pregătirea pentru procedurile de tribunal, în găsirea unei locuinţe şi a unui loc de muncă.

Conform ultimei estimări a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, în România 1 din 4 femei a fost victima violenţei în familie sau în cuplu pe parcursul vieţii, lucru care demonstrează faptul că nevoia de servicii de consiliere şi reintegrare este cu atât mai mare. Astfel, existenţa campaniilor de informare derulate de alte organizaţii, trebuie completată cu măsuri active în problematica prezentată. Oferirea unor servicii de consiliere psihologică, juridică şi de reintegrare în viaţa socială este cu atât mai necesară în contextul conştientizării gravelor consecinţe ale violenţei domestice.

Proiectul de faţă propune soluţionarea problemelor de adăpostire, asigurare de servicii de consiliere psihologică, psihoterapie şi terapie de grup de suport, precum şi asistenţă socială şi juridică pentru victimele violenţei domestice din judeţul Cluj, propunându-şi să le ofere acestora suportul de care au nevoie cu servicii integrate şi specializate.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

1. Dezvoltarea capacităţii de prestare a serviciilor specifice, de consiliere psihologică şi psihoterapie, de găzduire, de asistenţă socială şi de grup de suport, pentru minim 40 de persoane victime ale violenţei domestice din judeţul Cluj până la finalul proiectului.

2. Îmbunătăţirea abordării din perspective multiple a problematicii victimelor violenţei domestice, în vederea adresării nevoilor acestora într-o manieră sustenabilă, prin 30 de parteneriate intersectoriale, până la finalizarea proiectului.

3. Asigurarea accesului victimelor violenţei domestice la un centru de recuperare acreditat cu o capacitate de 6 locuri de adulţi şi 6 locuri de copii în Cluj-Napoca în 2 luni de la demararea proiectului.

4. Creşterea gradului de informare, educaţie şi conştientizare în 10 comune din mediul rural referitor la violenţa domestică, discriminarea de gen şi drepturile omului, pe parcursul a 10 luni din perioada de implementare a proiectului.

5. Sensibilizarea comunităţii privind violenţa domestică şi promovarea drepturilor omului în rândul a 9.000 de cetăţeni în cadrul parteneriatelor dezvoltate, până la finalizarea proiectului.

6. Consolidarea capacităţii organizaţionale a Asociaţiei Atena Delphi în ceea ce priveşte managementul entităţii şi utilizarea instrumentelor specifice de planificare, monitorizare, control şi evaluare până la finalizarea proiectului.

Grupul ţintă al proiectului este format din 40 de femei victime ale violenţei domestice. Astfel, membrele grupului ţintă cărora le este adresat proiectul de faţă sunt femei care au suferit orice formă de violenţă, fie ea fizică, emoţională (psihică) sau sexuală, sau toate dintre acestea şi care au nevoie de servicii specifice pentru a încheia situaţia de risc în care se găsesc şi a reveni la o viaţă în care le sunt respectate drepturile.

Beneficiarilor proiectului li se oferă servicii specifice pentru a reduce o serie de consecinţe precum traumele fizice şi psihice, probleme de ordin emoţional şi psihic, izolarea de societate, deprimare, neîncredere, lipsă de respect faţă de propria persoană, imposibilitatea de a se autoafirma şi chiar moarte.

Selecţia pentru serviciile de găzduire se va face în funcţie de situaţia de risc în care victima şi copiii acesteia se găsesc, respectând condiţiile de nediscriminare şi egalitate de şanse.

Beneficiarii indirecţi ai proiectului sunt copiii victimelor violenţei domestice, care vor beneficia atât de serviciile de găzduire, cât şi de consiliere psihologică, dacă acesta este necesară.

Printre beneficiarii indirecţi ai proiectului se numără şi cei 100 de membrii ai comunităţilor rurale care vor participa la campania de informare şi sensibilizare cu privire la subiectul violenţei domestice, precum şi cei 9.000 de cetăţeni care vor fi informaţi despre acest domeniu.

Rezultate

Principalele rezultate obtinute in perioada de raportare sunt 1 plan de management al riscurilor actualizat, 2 rapoarte statistice de progres, 1 plan de achizitii actualizat, 25 parteneriate realizate si in derulare, centre licentiate,  3 voluntari implicati in programe de voluntariat, 27 victime ale violentei ajutate, din care 18 persoane adulte gazduite si 22 copii, 39 formulare de feedback, 45 beneficiari ai activitatilor de informare in caravana, 5000 de beneficiari ai activitatilor de sensibilizare, 1 plan de activitate si 5 proceduri de lucru, 1 sectiune a paginii web dedicata proiectului si materiale de promovare realizate si distribuite, 16.023 vizitatori ai website-ului, asigurarea sustenabilitatii proiectului, implicarea a inca 9 voluntari, realizarea colectiei de carti „Violenta domestica”.

Ai nevoie de ajutor sau ai o întrebare?
Contactează-ne!